Taxxo e-Cash Flow

Zyskaj lepszą płynność finansową i kontrolę nad płatnościami

 • Większa stabilność finansowa firmy dzięki stałej kontroli płynności finansowej
 • Lepsze decyzje finansowe – dzięki bilansowaniu i planowaniu płatności w czasie
 • Skuteczna kontrola wpływów i wydatków – bez oczekiwania na księgowanie dokumentów
 • Mniej utraconych należności oraz finansowych kosztów spóźnionych zobowiązań

Zyskaj szybki wgląd w aktualny stan należności i zobowiązań firmy. Łatwo wyszukaj dowolną płatność po kontrahencie, kwocie, numerze. Planuj płatności jednorazowe oraz cyklicznie, bilansuj wpływy i wydatki na kalendarzu. Wygodnie przesuwaj planowaną datę realizacji płatności na kalendarzu. Ustalaj priorytety dla płatności i podejmuj właściwe decyzje.

Taxxo e-Cash Flow

Co zyskuje Twoja firma ?

Taxxo e-Cash flow to aktualny plan płatności bez czekania na księgowanie faktur

Taxxo e-Cash Flow to niezastąpione narzędzie do zarządzania należnościami i zobowiązaniami poprzez kalendarz płatności. Innowacyjna usługa, która oszczędza Twój czas i konieczność prowadzenia „ręcznej” ewidencji płatności.

 • Dostęp do aktualnej listy płatności bez oczekiwania na zaksięgowanie dokumentów – należności widoczne są po wystawieniu faktur, a zobowiązania po wprowadzeniu skanowanych dokumentów (w połączeniu z modułem e-Dokumenty)
 • Dużo więcej niż klasyczny raport o stanie rozrachunków – płatności obecne, cykliczne i planowane – widzisz tam zarówno płatności wynikające z faktur, które już zostały wystawione jak i planowanych płatności – takich jak planowane wynagrodzenia, czynsz, koszty telekomunikacyjne i inne
 • Kontrola bilansu wpływów i wydatków nie tylko na dzień dzisiejszy, ale także z większym wyprzedzeniem w czasie – dzięki temu możesz podjąć lepsze decyzje o inwestycjach lub redukcji kosztów

Taxxo e-Cash flow oferuje kilka możliwości zasilania kalendarza danymi

 

 • Automatyczne pobieranie danych o należnościach z faktur sprzedaży wystawionych w module Taxxo e-Faktura lub pobranych z Twojego systemu sprzedaży
 • Automatyczne pobieranie danych o zobowiązaniach ze skanów faktur zakupowych, wprowadzanych i opisywanych w module Taxxo e-Dokumenty
 • Automatyczne pobieranie danych o podatkach i ZUS wprowadzanych przez biuro rachunkowe w module Taxxo e-biuro rachunkowe
 • Ręczne wprowadzanie płatności jednorazowych i cyklicznych do kalendarza
 • Automatyczne wczytywanie zrealizowanych płatności z wyciągów bankowych pobranych z systemu bankowości elektronicznej (*dostępne dla wybranych banków)
 • Automatyczne wczytywanie danych z zewnętrznego formatu danych (pliku CSV) – dane możesz wygenerować ze swojego systemu księgowego lub systemu księgowego biura rachunkowego (*w przygotowaniu)
Kalendarz płatności oraz bilans wpływów i wydatków

Interaktywny kalendarz płatności

Bilansowanie finansów firmy w czasie – równoważenie wpływów i wydatków zgodnie z terminami ich płatności

Automatyczne wczytywanie danych z wystawionych faktur sprzedaży w module e-Faktura

Automatyczne wczytywanie danych ze skanów wprowadzonych w module e-Dokumenty

Możliwość samodzielnego dodawania danych

Wielopoziomowe grupowanie i sumowanie płatności (projekty, kontrahenci, typy)

Wprowadzanie płatności cyklicznych – miesięcznych, kwartalnych, rocznych

Podział płatności na faktyczne oraz prognozowane

Nadawanie priorytetów

Wyszukiwanie płatności po dowolnych kryteriach

Podgląd dokumentu źródłowego płatności

Automatyczna aktualizacja stanu należności na podstawie wpływów na konto bankowe (*wybrane banki)

Taxxo e-Cash Flow

Skontaktuj się z nami

Call Now ButtonInfolinia