Taxxo e-Projekty

Internetowy system do prowadzenia analiz finansowych projektów – raportowanie przychodów, kosztów i wyników.
Zwiększ rentowność projektów dzięki lepszej kontroli finansów
  • Skuteczna kontrola wyników projektów przez cały okres ich prowadzenia
  • Szybsze decyzje biznesowe w zakresie poprawy rentowności projektów – dzięki wykorzystaniu bieżących danych finansowych
  • Większy zysk firmy – wzmacnianie najlepszych projektów i rezygnacja z niezyskownych
  • Większa efektywność sprzedaży i realizacji dzięki lepszej wiedzy o projektach

Jak to działa?

Przypisywanie dokumentów do projektów w celu automatycznego raportowania

Taxxo e-Projekty to wygodne narzędzie do monitorowania kosztów, przychodów i wyników na projektach bez konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości (w postaci dwóch równoległych rachunków kosztów czy rozbudowanego planu kont).

Wystarczy prosty opis w odpowiednim polu na dokumencie, aby zebrać wielowymiarowe informacje o każdym projekcie i łatwo przeanalizować wyniki od ogółu do szczegółu.

Każdy dokument można opisać znacznikami projektu, grupy kosztów, przychodów – w celu późniejszej analizy.

  • Opisywanie faktur sprzedaży i zakupu dowolnymi znacznikami – każdy dokument w Platformie Taxxo może zostać opisany w specjalnym polu „Projekt”. Dokument może mieć jednocześnie kilka znaczników typu projekt, grupa kosztów, grupa przychodów, osoba, itd.
  • Przypisywanie kosztów i przychodów do projektów w dowolnych kwotach lub proporcjach – podczas opisywania dokumentów możliwe jest wskazanie części kwoty (wartości lub procentu), dzięki czemu podział kosztów i przychodów na projekty jest bardzo prosty i nie wymaga skomplikowanych przeksięgowań
  • Opisywanie dokumentów projektowych na przestrzeni wielu lat – w klasycznym podejściu księgowym dane finansowe zamknięte są w obrębie jednego roku, a porównywanie wyników projektów w szerszym horyzoncie wymaga ręcznego budowania zestawień. W e-Projektach wszystkie opisane dokumenty zbierane są w jednym raporcie projektowym – można analizować wyniki całego projektu niezależnie od czasu jego trwania
  • Automatyczne podpowiadanie opisów dokumentów – system zapamiętuje ostatnio wprowadzane opisy dla dokumentu wystawionego dla danego kontrahenta lub otrzymanego od danego dostawcy – dzięki temu możliwe jest bardzo szybkie kojarzenie dokument-projekt i oszczędność czasu w procesie przyporządkowywania dokumentów

Analiza wyników finansowych projektów

Taxxo e-Projekty zapewnia przejrzystą analizę wyników finansowych projektów od ogółu do szczegółu.

Porównanie prowadzonych projektów – przychody, koszty, wynik, wynik %, okres projektu

Analiza struktury kosztów i przychodów projektów w dowolnym podziale – dopasowanym do branży i rodzaju działalności firmy

Analiza wyniku projektu i cash flow projektu w czasie – graficzny obraz finansowego wyniku projektu

  • Struktura przychodów wg odbiorców i struktura kosztów wg dostawców
  • Przegląd wszystkich dokumentów związanych z prowadzonym projektem – szybki dostęp do danych

TAXXO E-PROJEKTY – Analizy finansowe projektów – przychody, koszty, zyski

Analizy finansowe projektów oparte na danych z modułów e-Faktura oraz e-Dokumenty · Finansowe podsumowanie wyniku wszystkich prowadzonych projektów w jednym miejscu · Analiza kosztów projektów w podziale na rodzaje, kategorie, osoby odpowiedzialne, dostawców · Analiza przychodów projektów w podziale na grupy produktów i usług, grupy odbiorców, handlowców · Analizy projektów wieloletnich – gromadzenie i przechowywanie wszystkich informacji w całym okresie prowadzenia projektu · Karta każdego projektu z graficzną i tabelaryczną analizą kluczowych danych, analizą wyniku, rozkład przychodów i kosztów w czasie, koszt zaangażowanego kapitału, struktura kosztów dostawców i odbiorców, struktura przychodów · Zestawienie dokumentów kosztowych i przychodowych każdego projektu z możliwością podglądu dokumentu źródłowego · Dowolne konfigurowanie sposobu analizy projektu dostosowane do każdej firmy

W czym możemy pomóc ?

Call Now ButtonInfolinia