Rabat 50 % dla nowych klientów

Regulamin promocji „Rabat 50 % dla nowych klientów

1. Przedmiotem promocji „Rabat 50% dla nowych klientów” jest rabat 50 % przyznawany na okres 3 miesięcy.

2. W ramach promocji klient otrzymuje 50% rabatu wyłącznie na cenę miesięcznej usługi obsługi księgowej z cennika standardowego.

3. Usługa obsługi księgowej obejmuje następujące czynności na platformie:

a. Założenie firmy i jednego użytkownika

b. Udostępnienie modułów: e-Faktura, e-Dokumenty, e-Biuro rachunkowe, e-Kasa, e-Cash flow

c. Zainstalowanie programu „TaxxoKurier” i przygotowanie programu do automatycznego wysyłania dokumentów na platformę.

d. Digitalizację dokumentów

e. Księgowanie dokumentów

f. Wyliczania obciążeń podatkowych

g. Wystawiania i wysyłania deklaracji podatkowych

h. Reprezentowania klienta przed organami podatkowymi

i. Doradztwa i porad księgowych lub podatkowych.

4. Promocja nie dotyczy umów z cenami negocjowanymi.

5. Rabat przyznawany jest po podpisaniu umowy.

Regulamin promocji z dnia 2 stycznia 2015 roku

Rabat 50% dla nowych firm

Regulamin promocji „Rabat 50 % dla nowych firm

1. Przedmiotem promocji „Rabat 50% dla nowych firm” jest rabat 50 % przyznawany na okres pierwszych 6 miesięcy.

2. W ramach promocji klient otrzymuje 50% rabatu wyłącznie na cenę miesięcznej usługi obsługi księgowej z cennika standardowego.

3. Nowa firma oznacza firmę, która została założona nie wcześniej niż 2 miesiące przed podpisaniem umowy.

4. Usługa obsługi księgowej obejmuje następujące czynności na platformie:

a. Założenie firmy i niezbędnej liczby użytkowników

b. Udostępnienie modułów: e-Faktura, e-Dokumenty, e-Biuro rachunkowe, e-Kasa, e-Cash flow

c. Zainstalowanie programu „TaxxoKurier” i przygotowanie programu do automatycznego wysyłania dokumentów na platformę.

d. Digitalizację dokumentów

e. Księgowanie dokumentów

f. Wyliczania obciążeń podatkowych

g. Wystawiania i wysyłania deklaracji podatkowych

h. Reprezentowania klienta przed organami podatkowymi

i. Doradztwa i porad księgowych lub podatkowych.

5. Promocja nie dotyczy umów z cenami negocjowanymi.

6. Rabat przyznawany jest po podpisaniu umowy.

Regulamin promocji z dnia 2 stycznia 2015 roku

Rabat 50% za polecenie nowego klienta

Regulamin promocji „Rabat 50 % za polecenie nowego klienta

1. Przedmiotem promocji „Rabat 50% za polecenie nowego klienta” jest rabat 50 % przyznawany na okres 3 miesięcy.

2.Rabat jest przyznawany dla obecnych klientów każdorazowo gdy poleci nowego klienta.

3. W ramach promocji klient otrzymuje 50% rabatu wyłącznie na dotychczasową cenę miesięcznej usługi obsługi księgowej z cennika standardowego.

4. W przypadku polecenia kilku nowych klientów rabat jest przyznawany na kolejno po sobie następujące okresy 3 miesięczne np. za polecenie 2 klientów obecnemu klientowi przysługuje „Rabat 50 % za polecenie nowego klienta” przez okres 6 miesięcy.

5. Niniejsza promocja nie wyklucza możliwości skorzystania przez poleconego klienta z promocji „Rabat 50% dla nowych klientów” lub „Rabat 50 % dla nowych firm”.

6. Promocja nie dotyczy umów z cenami negocjowanymi.

7. Rabat przyznawany jest od następnego miesiąca po dacie podpisaniu umowy przez nowego klienta.

Regulamin promocji z dnia 2 stycznia 2015 roku

Zapraszamy do skontaktowania sie z nami

Call Now ButtonInfolinia